หน้าที่และความรับผิดชอบ

          เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า จัดเตรียมเอกสารการขาย จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าปัจจุบัน-ลูกค้าใหม่ เพื่ออนำเสนอผลิตภัณฑ์ วางแผนการเยี่ยมลูกค้า นัดหมายลูกค้าก่อนการเข้าพบ บริการให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า และการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงเวลา รายงานการขายตามเอกสารมาตรฐานของบริษัททุกวัน เพื่อให้การขายเป็นไปตามเป้าหมาย

          1.การจัดเตรียมเอกสารประกอบการขาย

          2. การวางแผนการขาย

          3. การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า

คุณสมบัติ

อายุ 20 – 37 ปี

วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ขายในรูปแบบโครงการ ให้คำปรึกษากับลูกค้า

- จัดทำเอกสารประกอบการขาย จัดการแผนงานและดำเดินตามแผนงาน

- ดำเนินการขายสินค้าให้ได้ตามนโยบายของทางบริษัท

- สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ

  (มีการ Training สำหรับพนักงานใหม่ )

คุณสมบัติ

อายุ 20 – 37 ปี

วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

 ประสบการณ์กานทำงาน : ประสบการณ์การขาย 0–1 ปี(ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีใจรักด้านการขาย)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดูแลร้านค้าตามเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

- ดูแลลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ โดยบริษัทมีพื้นที่เขตรีพอร์ตร้านค้าให้

- เปิดการขายกับกลุ่มลูกค้าใหม่

- ดำเนินการขายสินค้าให้ได้ตามนโยบายของทางบริษัท

- พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถทำงานร่วมกับทีมได้

- บริษัทมีการ training Produc

คุณสมบัติของผู้สมัครเพศ : หญิง หรือ ชาย

อายุ : 27-30 ปี ขึ้นไปวุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาประสบการณ์ทำงาน : ประสบการณ์การขาย 0–1 ปี(ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีใจรักด้านการขาย)

***ด่วน

**ด่วน

***ด่วน​

พนักงานขาย พื้นที่ กทม. (Sales-กทม.)

พนักงานขาย ต่างจังหวัด (Sales-ต่างจังหวัด)

พนักงานขาย (Sale Project : โรงงานอุตสาหกรรม)

link-06

​ช่างเทคนิค (ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า)

***ด่วน​

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  - ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้าง

  - ติดตั้งอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครเพศ : ชาย อายุ : 20 ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา (พิจารณาในตำแหน่งหัวหน้าทีม)

ม.3 ขึ้นไป (ลูกทีม)

​พนักงานโลจิสติกส์ กัปตัน (พนักงานขับรถ)

***ด่วน​

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ขับรถส่งสินค้าตามบิลที่ได้รับมอบหมาย ดูแล ตรวจสอบสินค้าทั้งก่อน

และหลังส่งมอบให้ครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศ : ชาย 
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป
ประสบการณ์ท ำงาน : การขับรถขนส่ง 0 - 1 ปี หรือรู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล

อื่นๆ : สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนด

EN

TH

CALL CENTER

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า แบบครบวงจรและให้บริการหลังการขาย เพื่อตอบสนองลูกค้า

Sakol Career

ร่วมงานกับเรา

EN

TH

CALL CENTER

บริษัทสากลอินเตอร์เทรด จำกัด

02-911-2970