EN

TH

CALL CENTER

เครื่องทำความสะอาดพื้นรองเท้า (Sole Cleaning Machine) คืออะไร​

 

 

เครื่องทำความสะอาดพื้นรองเท้า Plus Clean นวัตกรรมใหม่ที่ใช้ทำความสะอาดพื้นรองเท้า ก่อนเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่ปลอดเชื้อ ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีความสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง และคราบสกปรก ที่มาจากรองเท้าของผู้ปฏิบัติงาน ด้วยประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูง ใช้งานได้สะดวกสบายกว่าการทำความสะอาดพื้นรองเท้าแบบเดิมๆ

ตัวอย่าง การทำความสะอาดพื้นรองเท้าแบบเดิม

 

1. ใช้แผ่นยางรองพื้น Sticky Mats Polution ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงร่องตามพื้นรองเท้าได้ และมีโอกาสสูงที่ฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอมจากแผ่นยางจะติดที่พื้นรองเท้า และเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติงาน

2. การใช้ถุงคลุมรองเท้า ทำให้ปฏิบัติงานไม่คล่องตัว และก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน

3. การเปลี่ยนรองเท้า เป็นรองเท้าสำหรับภายใน ทำให้เสียเวลาในการปฏิบัติงาน และเกิดความไม่สะดวกในการทำงาน

4. ให้พนักงานทำความสะอาดรองเท้าด้วยตัวเอง ทำให้เสียเวลา และไม่สามารถควบคุมมาตรฐานความสะอาดของแต่ละคนได้

 

เครื่องทำความสะอาดพื้นรองเท้า สามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วยขั้นตอนง่ายเพียง 2 ขั้นตอน

1. ขึ้นยืนบนเครื่องทางด้าน Clean Zone แปรงจะทำงานด้วยมอเตอร์หมุนทำความสะอาดพื้นรองเท้าอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 10 วินาที หัวแปรงจะหยุดหมุน

2. เมื่อหัวแปรงหยุดหมุน ให้ก้าวผ่านไปยืนที่ Dry Zone ประมาณ 3-5 วินาที  เครื่องจะซับน้ำที่รองเท้าจนแห้ง พร้อมเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติงาน

 

EN

TH

CALL CENTER

บริษัทสากลอินเตอร์เทรด จำกัด

02-911-2970