EN

TH

CALL CENTER

การให้แสงสว่างฉุกเฉิน​

การให้แสงสว่างฉุกเฉิน​

อาคารทุกแห่งมีความต้องการแสงสว่างสำหรับทางหนีฉุกเฉิน ซึ่งทำหน้าที่ทดแทนแสงไฟปกติในช่วงไฟฟ้าดับหรือวงจรไฟฟ้าขัดข้อง

 

ไฟฉุกเฉิน’เป็นนิยามทั่วไปของอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างในยามไฟฟ้าดับ มีไฟฉุกเฉินหลักๆอยู่สองประเภทด้วยกันคือ i)ไฟทางหนีฉุกเฉิน; ii)ไฟสำรอง

 

ไฟทางหนีฉุกเฉิน “เป็นระบบไฟซึ่งนำผู้คนสู่ทางออกอย่างปลอดภัยเมื่อระบบไฟปกติล้มเหลว”

 

ไฟสำรอง“เป็นระบบฉุกเฉินที่เลี้ยงไฟให้สถานที่ดำเนินการตามปกติเมื่อระบบไฟปกติล้มเหลว”

คำอธิบายดังกล่าวจำแนกความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง ไฟทางหนีฉุกเฉินกับไฟสำรอง ซึ่งไฟทางหนีฉุกเฉินเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบเข้ากับระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร แต่ไม่รวมระบบไฟสำรอง(เว้นแต่ไฟสำรองจะมีการออกแบบอุปกรณ์และส่วนที่จำเป็นสำหรับการประกอบเหมือนกับไฟทางหนีฉุกเฉิน)

 

ระบบไฟทางออกฉุกเฉินมีไว้ใช้งานหลักสำคัญสามอย่างดังนี้:

 

1. การให้แสงสว่างทางหนีภัย

2. การให้แสงสว่างพื้นที่โล่ง/จุดรวมพลในอาคาร

3. การให้แสงสว่างพื้นที่งานอันตราย

 

 

1. การให้แสงสว่างทางหนีภัย– เป็นการให้แสงสว่างฉุกเฉินที่มีเพื่อความปลอดภัยและว่องไวในการอพยพคนภายในอาคารโดยส่องไฟบนเส้นทางฉุกเฉินได้แก่ ทางเดินยาว ทางลงบันได และรวมถึงตำแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิงอย่าง ถังดับเพลิง รวมถึงอุปกรณ์สำหรับความปลอดภัยอย่างกล่องใส่กุญแจซึ่งบรรจุกุญแจทางออก

 

2. อาคารสาธารณะขนาดใหญ่– ห้างสรรพสินค้า พิพิธภัณฑ์ หอนิทรรศการ ฯลฯจะมีผู้คนแวะเข้ามามากมายซึ่งอาจไม่คุ้นเคยกับแผนผังในบริเวณอาคารนั้นๆ การอพยพฉุกเฉินหลังเปิดสัญญาณเตือนอัคคีภัยอาจทำให้เกิดความตื่นตระหนก การให้แสงสว่างพื้นที่โล่ง/จุดรวมพลในอาคารนั้นก็เพื่อให้เห็นเส้นทางหนีภัย ทางออก และช่วยนำทาง

 

3. การให้แสงสว่างพื้นที่งานอันตราย–เป็นการให้แสงสว่างฉุกเฉินที่มีเพื่อรับรองความปลอดภัยแก่ผู้คนที่ต้องทำงานหรืออยู่ในสถานการณ์เสี่ยงอันตรายซึ่งจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ส่องสว่างเพียงพอก่อนที่จะดำเนินการหยุดปฏิบัติงานชั่วคราว ระบบให้แสงสว่างนี้ไม่ได้ใช้กับโครงการทั่วๆไป

 

ที่ไหนที่ต้องใช้ระบบแสงสว่างเพื่อหนีภัย

 

• ประตูทางออกทุกบาน

• เส้นทางหนีภัย

• จุดตัดทางเดินในอาคาร

• ภายนอกประตูทางออกสู่นอกอาคารกับเส้นทางหนีภัยนอกอาคาร

• ป้ายทางออกฉุกเฉิน

• บริเวณบันไดเพื่อให้มีแสงเพียงพอมองเห็นขั้นบันได

• พื้นต่างระดับ

• ห้องไม่มีหน้าต่างกับห้องน้ำที่มีพื้นที่มากกว่า8ตารางเมตร

• อุปกรณ์ดับเพลิง

• จุดเปิดสัญญาณเตือนอัคคีภัย

• เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ต้องปิด/หยุดในยามฉุกเฉิน

• ลิฟต์

• พื้นที่บริเวณอาคารที่มีมากกว่าหกสิบตารางเมตร

 

ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบไฟในแต่ละจุดที่ระบุมา แต่ระดับความสว่างของไฟต้องเพียงพอต่อการมองเห็นและใช้งานได้

 

Source: http://www.safelincs.co.uk/introduction-to-emergency-lighting

EN

TH

CALL CENTER

บริษัทสากลอินเตอร์เทรด จำกัด

02-911-2970