EN

TH

CALL CENTER

ร้อยสายไฟในท่อเหล็กมีอันตราไหม....

ท่อร้อยสายที่ใช้ในงานเดินระบบไฟฟ้ามีหลายแบบ แต่ที่นิยมใช้กับการตกแต่งสไตล์ลอฟต์ คือ ท่อโลหะแบบบางหรือท่อ EMT (Electrical Metallic Tubing) มักทำจากแผ่นเหล็กกล้าชนิดรีดร้อนรีดเย็น หรือแผ่นเหล็กกล้านำมาเคลือบสังกะสีผิวภายในท่อจะเคลือบด้วยอีนาเมล ทำให้ผิวท่อเรียบและผิวภายนอกมีความมันวาว ปลายท่อเรียบทั้งสองด้าน ไม่มีเกลียว มีขนาดตั้งแต่ครึ่งนิ้วถึง 2 นิ้ว และความยาวต่อท่อนประมาณ 3 เมตร

 

เดิมจะใช้สำหรับร้อยสายไฟฝังในผนัง เพื่อป้องกันความเสียหายแก่สายไฟและซ่อนระบบโครงข่ายไฟฟ้าทั้งหมด และเพื่อความสวยงาม ซึ่งบ้านสไตล์ลอฟต์มักนำมาใช้เดินลอย ช่วยสร้างรายละเอียดที่สวยงามให้บ้าน และยังทำไม่ยากด้วยข้อดีของการเดินท่อเหล็กเดินลอยแบบนี้มีหลายประการ เช่น

 

1.เวลาขึ้นงานหรือแก้ไขงานระบบ ไม่ต้องเจาะหรือสกัดผนังให้เสียหาย เดินระบบแบบลอยได้เลย 

 

2.ไม่จำเป็นต้องทำแผ่นฝ้ามาปกปิดงานระบบบนเพดานเหมือนที่เราคุ้นเคย ทำให้ประหยัดได้อีกทางหนึ่ง

 

3.ดูแลรักษาได้ง่ายกว่าเปลี่ยนหรือเพิ่มแนวสายได้ง่ายกว่าแบบฝังซ่อนในผนังมาก

 

แต่ก็มีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษด้วยเช่นกัน ได้แก่

 

1.เนื่องจากเป็นการเดินท่อลอย เราจึงควรวางแผนแนวการเดินระบบไฟฟ้าทั้งหมด ก่อนการติดตั้งจริง คำนึงถึงตำแหน่งและจำนวนของสวิตช์เต้าเสียบที่เหมาะสมกับการใช้งาน มีแนวการเดินที่สวยงาม หลีกเลี่ยงการต่อสายพ่วง ซึ่งส่วนใหญ่มักไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงต่อการลัดวงจร

 

2.ควรตรวจสอบฝีมือช่างไฟฟ้าที่มาขึ้นงานว่ามีความละเอียดเพียงพอหรือไม่ เพราะอาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วผ่านระบบท่อเหล็กได้ ทางที่ดีควรเดินสายไฟในระดับเพดานมากกว่าเดินลอยในระดับผนัง และควรเพิ่มหรือตรวจสอบระบบสายดินเพื่อความปลอดภัยอีกชั้นก็เป็นการดี

 

3.ห้ามใช้การเดินท่อเหล็ก EMT แบบลอยด้านนอกอาคารที่โดนน้ำฝนเด็ดขาด และไม่ควรใช้ท่อ EMT กับงานระบบที่ซ่อนอยู่ใต้พื้น เพราะท่อชนิดนี้เป็นโลหะแบบบางนั้น น้ำและความชื้นจะทำความเสียหายแก่สายไฟและท่อเหล็กได้ แม้ตัวท่อจะเคลือบด้วยสังกะสีก็ตาม

 

 

 

 

 

EN

TH

CALL CENTER

บริษัทสากลอินเตอร์เทรด จำกัด

02-911-2970