หน้าที่และความรับผิดชอบ
เป็นตัวแทนบริษัทในการขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า จัดเตรียมเอกสารการขาย จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ วางแผนการเยี่ยมลูกค้า นัดหมายลูกค้าก่อนการเข้าพบ บริการให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า และการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงเวลา รายงานการขายตามเอกสารมาตรฐานของบริษัททุกวัน เพี่อให้การขายของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศ : หญิง หรือ ชาย
อายุ : 27-30 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
ประสบการณ์ทำงาน : ประสบการณ์การขาย 0-1 ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ติดต่อประสานงานกับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ดูแลและให้ข้อมูลกับลูกค้าอย่างถูกต้อง รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการขาย นำเสนอให้ผู้บริหาร บริหารจัดการด้านการเงินของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศ : หญิง หรือ ชาย 
อายุ : 20-32 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขา การบัญชี หรือเกี่ยวข้อง
ประสบกำรณ์ท ำงำน : 1 ปี ขึ้นไปด้านการบัญชี​

หน้าที่และความรับผิดชอบ
เป็นตัวแทนบริษัทในการขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า จัดเตรียมเอกสารการขาย  จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ วางแผนการเยี่ยมลูกค้า นัดหมายลูกค้าก่อนการเข้าพบ บริการให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า และการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงเวลา รายงานการขายตามเอกสารมาตรฐานของบริษัททุกวัน เพี่อให้การขายของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศ : หญิง หรือ ชาย
อำยุ : 27-30 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
ประสบการณ์ทำงาน : ประสบการณ์การขาย 0-1 ปี​

***ด่วน

**ด่วน

***ด่วน​

พนักงานขาย พื้นที่ กทม. (Sales-กทม.)

พนักงานขาย ต่างจังหวัด (Sales-ต่างจังหวัด)

พนักงานขาย (Sale Project : โรงงานอุตสาหกรรม)

link-06

บริษัทสากลอินเตอร์เทรด จำกัด

EN

TH

CALL CENTER

0 2911 2970-8

sakolgroup

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า แบบครบวงจรและให้บริการหลังการขาย เพื่อตอบสนองลูกค้า

Sakol Career

ร่วมงานกับเรา

กลุ่มบริษัทสากล / SAKOL GROUP

แผนผังเว็บไซต์

แคตตาล็อกสินค้า

ติดตามเรา

1296/97-99 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร 0-2911-2970-8 
แฟกซ์ 0-2911-2969,0-2587-4097

EN

TH

CALL CENTER

 

 

Panduit